Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2012

16:24
5223 e628
Reposted fromzuuu zuuu viashakeme shakeme
dlaciebie
16:23
dlaciebie
04:13
9306 7ab9
Reposted fromKnucklePunch311 KnucklePunch311 viaBlitzi Blitzi

June 26 2012

dlaciebie
23:45
łzy w oczach mam.
dlaciebie
23:45
dlaciebie
23:01
dlaciebie
23:01
7937 76b7
Reposted fromsail sail viaNanutka Nanutka
dlaciebie
23:00
8626 4967
Morning, beautiful.
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viahadja hadja
dlaciebie
22:59
3317 d463
Reposted fromsail sail viaNanutka Nanutka
dlaciebie
22:55
0486 1f4b 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaover over
dlaciebie
22:54
smoke
Reposted fromdeletedd deletedd viaNanutka Nanutka
dlaciebie
22:53
2193 a6fc
Reposted fromsail sail viaNanutka Nanutka
dlaciebie
22:53
- Ciebie wcale nie potrzeba bronić.
- A co ze mną należy robić według ciebie?
- Trzeba cię kochać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni
dlaciebie
20:39
8651 6ac4
Reposted fromyourwithoutyou yourwithoutyou
dlaciebie
20:39
0510 35ba
Reposted frommockingcat mockingcat viaskinnylove skinnylove
dlaciebie
20:38
Kiedy człowiek koncentruje się na czymś bardzo mocno i trzyma to w myślach, pragnie tego i o tym marzy, to prędzej czy później te marzenia zamieniają się w rzeczywistość. 
To, o czym najczęściej i najmocniej myślisz dzisiaj, będzie twoim jutrem. 
— Beata Pawlikowska
dlaciebie
20:36
Pamiętaj, że kochamy się do szaleństwa, więc możesz mnie całować, kiedy tylko zechcesz.
— "Igrzyska śmierci" Suzanne Collins
Reposted frommisspandora misspandora
dlaciebie
19:19
0921 8928
Reposted fromabsstract absstract viakostuchna kostuchna
dlaciebie
19:18
7619 4bf2
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viadumbscream dumbscream
dlaciebie
12:07
2590 c2a5
Reposted fromqsza qsza viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl